ZÁRUKA

2 roky

GARANCIA

15 rokov

DIZAJN

Fólie  murovaných bazénov sú dodávané v širokej farebnej škále, vzoroch a úpravách. Každá farebná škála mení  vzhľad vody a celkový dizajn bazéna. 

REKONŠTRUKCIA

Murovaný bazén s fóliou je najžiadanejším bazénom na trhu, pretože výmenou ťažkej fólie za iné farebné prevedenie alebo vzor získate absolútne rozdielny vzhľad bazéna .

VÝHODY

Odolný voči UV žiareniu ,plesniam , hnilobe a slanej vody

Jednoduchšia montáž ako pri bežných zapustených skeletových bazénov . Cenovo dostupnejší variant opravy bez nutnosti vypustiť celý bazén

 

 

AKCIA BAZÉN NA KĽÚČ :

 

Súpis obsahu akciového bazéna: 

/stavebný materiál ,stavebné práce/ kompletná stavba

• základová doska drvené kamenivo 6 m3 / práca návoz , planírovanie kameň hutnenie vibračná noha/  

• dosky , armovacia sieť 15 x 15 x 8 , dištančné lišty / práca šalovanie , armovanie ,viazanie/ 

•  DT betónové tvárnice 15 x 15 x 20 , roxor 8 , betón 3 m3 / práca vymurovanie , armovanie , viazanie , ručné betónovanie /

•  nízko expanzná pena / práca osadenie pred prípravy svetlo , skimer , recirkulačné trysky /

• polypropylenová šachta 150 x 150 x 120 , suchý betón / práca osadenie , betónovanie do 1/3 šachty , zasyp zemina 2 m3 /

• pochôdzna plocha okolo bazéna 0,60 x 0,60 x 0,60 x 2,5 , drvené kamenivo ,armovacia sieť 15 x15 x 8 , dosky , betón 3 m3 , / práca šalovanie ,návoz kameniva , planírovanie , hutnenie s vibračnou nohou , armovanie , viazanie , ručné betónovanie /

Súpis fólia a technológia / kompletná fólia a technológia:

• fólia SUPRA ELBE možný výber : piesková , tmavo modrá , svetlo modrá , svetlo šedá , tmavo šedá , biela s montážou

• geotextília  lišty, zálievka, hmoždinky  s montážou

•  filtračné médium / nádoba , čerpadlo 9 m3 , piesok 3 ks / s montážou

• pred príprava tepelné čerpadlo  s montážou  

• spojovací materiál s montážou

• transformátor s montážou 

• elektrický rozvádzač s montážou

• UV lampa s montážou

• 4 stupňový rebrík na bazén 

V prípade záujmu Vám radi vypracujeme cenovú ponuku na Vami požadovaný rozmer bazéna , poprosíme vyplniť nižšie kontaktný formulár a naši bazénový špecialisti Vás budú kontaktovať do 2 pracovných dní  

Ďakujeme 

TEAM EGEA s r.o. bazénové centrum

Pre podrobnejšie info o našich produktoch kliknite na príslušný l

V prípade záujmu nám napíšte a radi Vám vysvetlíme všetky podrobnosti.

Vyplnením tohto formulára týmto ako dotknutá osoba dobrovoľne súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a titul, kontaktná adresa, kontakty /telefón, eMail a pod. Tento súhlas dáva dotknutá osoba na 5 rokov. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Prevádzkovateľ EGEA spol. s r.o. vyhlasuje, že postupuje a má spracovanú bezpečnostnú dokumentáciu v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zamestnanci spoločnosti EGEA spol. s r.o. Štúrová 808, 903 01 SENEC, ktorí pracujú s osobnými údajmi sú písomne poučení a poverení na prácu s osobnými údajmi. Zároveň sú si vedomí dôležitosti dodržiavania pravidiel etiky pri práci s osobnými údajmi.

Príklady neodbornej stavby a inštalácie neskúsených bazenárov

Spodná voda
Nesprávne osadený skimmer
Nesprávne osadená výpusť
Ostré hrany
Scroll to Top