Realizácia murovaný bazén s fóliou na kľúč v rozmere 10x5x1,5-1,8 m (postupné dno) v obci Veľký Biel

Murovaný bazén s pieskovou fóliou sme realizovali v postupnosti:

 • zameranie a označenie výkopu bazéna
 • výkop a odvoz zeminy
 • navozenie a zásyp drveného kameniva frakcia 16/32 pod základovú dosku, hutnenie
 • šalovanie a armovanie základovej dosky
 • betonáž základovej dosky
 • osadenie spodnej výpuste bazéna
 • stavba múrov a schodiska z betónových tvárnic DT30, armovanie
 • osadenie bazénových trysiek a komponentov počas výstavby múrov
 • ručná betonáž múrov
 • izolácia vonkajších múrov bazéna
 • napojenie okruhov technológie bazéna
 • obsyp bazéna zeminou a následné hutnenie
 • odkop pochôdznych plôch bazéna
 • návoz drveného kameniva frakcie 16/32 na pochôdzne plochy, hutnenie
 • šalovanie pochôdznych plôch, armovanie kari sietí, prepojenie armovania s múrmi bazéna
 • betonáž pochôdznych plôch
 • nalepenie sklo-textilnej armovacej sieťky na vnútorné steny bazéna
 • vystierkovanie stien bazéna
 • nalepenie bazénovej geotextílie pod fóliu
 • zváranie fólie
 • napustenie bazéna s iskrovou skúškou vodotesnosti
 • kalibrácia technológie a uvedenie bazéna do plnej prevádzky
 • úprava okolitého terénu

Murovaný bazén potiahnutý fóliou je výhodným riešením stavby bazéna s overenou životnosťou minimálne 35 rokov.

Základ murovaného bazénu tvorí železobetónová vaňa. Na výstavbu stien je možné použiť betónové tvárnice alebo tvárnice z tvrdeného polystyrénu, čo podstatne šetrí čas. Povrch takejto vane nie je potrebné špeciálne upravovať nátermi, pretože použitá fólia slúži zároveň ako hydroizolácia.

VÝHODY BETÓNOVÉHO BAZÉNA S FÓLIOU:
– vynikajúci pomer životnosť – záruka – cena
– fólia v bazéne je tkaninou vystužené PVC-P, čím sa stáva vysoko odolnou voči extrémnym tlakom vody
– nedochádza k hnitiu a zvetrávaniu
– použitím fólie nie je nutné steny ošetriť hydroizolačným náterom
– možnosť vystlať fóliou nový bazén, ako aj zrekonštruovať starý s akýmkoľvek povrchom
– fólia má antibakteriálny povrch – zamedzuje teda usadzovaniu baktérií a plesní
– na výber máte neobmedzené množstvo tvarov a veľkostí bazéna podľa Vášho želania
– fólia je dostupná v rôznych dekorovaných a kombinovateľných povrchoch

Najväčšou výhodou murovaného fóliového bazéna, že výstavba je robená z jednotlivých dielcov postupne a preto je vhodný aj do interiérov a exteriérov. Pokiaľ ste obmedzený napríklad dostupnosťou k miestu realizácie v interiéri, tak je práve tento typ bazéna vhodný práve pre Vás kvôli jeho postupnej výstavbe.

Čas výstavby je rovnako rýchly ako pri iných typoch bazénov. Dá sa zvládnuť už do týždňa, všetko záleží od prístupu k miestu realizácie a iných faktorov.

Nechajte si aj vypracovať cenovú ponuku na montáž Vášho murovaného bazéna s fóliou na kľúč a vychutnávajte si kúpanie v bazéne bez starostí realizovaným dlhoročnými profesionálmi v bazénovom odvetví.