Realizácia polypropylénového prelivového bazéna v rozmere 7 x 3,5 x 1,5 m v Trnave na kľúč.

Bazén sme realizovali v postupnosti:

 • zameranie a označenie výkopu bazéna
 • výkop a odvoz zeminy
 • navozenie a zásyp drveného kameniva frakcia 16/32 pod základovú dosku, hutnenie
 • šalovanie a armovanie základovej dosky
 • betonáž základovej dosky
 • nivelizácia základovej dosky na presnosť +- 3mm
 • osadenie bazéna a šachty žeriavom
 • betonáž termomúrov bazéna
 • obsyp bazéna zeminou a následnéhutnenie
 • návoz drveného kameniva frakcie 16/32 na pochôdzne plochy, hutnenie
 • šalovanie pochôdznych plôch, armovanie kari sietí
 • betonáž kari sietí
 • úprava okolitého terénu
 • montáž bazénového posuvného zastrešenia

Nechajte si aj vypracovať ponuku na montáž Vášho bazéna na kľúč a využite si kúpanie v bazéne realizovaným dlhoročnými profesionálmi v bazénovom odvetví.