KOntaktujte nás

V prípade otázok Nás neváhajte kontaktovať sme tu pre Vás.

 

Navštívte nás

Navštívte nás v SHOWROOME na adrese:

SHOWROOM a predajňa:
Trstínska cesta 20
917 01 TRNAVA
Areál záhradníctva BEGA

Fakturačná adresa:
EGEA, s.r.o.
Štúrová 808
903 01 SENEC
IČO: 45916543
IČ DPH: SK2023136973

Zavolajte nám

Naši obchodný zástupcovia Vám radi poradia aj telefonicky.

Obchodný zástupca:

Bc. Kristián KOLEV

+421 911 800 903

Obchodný zástupca:

Roman TOPOR

Email

Napíšte nám alebo jednotlivým obchodným záastupcom, ktorý Vám radi odpovedia v čo najkratšom čase. Môžete takisto využit aj náš rýchly kontaktný formulár.

Rýchly kontakt

Vyplnením tohto formulára týmto ako dotknutá osoba dobrovoľne súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a titul, kontaktná adresa, kontakty /telefón, eMail a pod. Tento súhlas dáva dotknutá osoba na 5 rokov. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Prevádzkovateľ EGEA spol. s r.o. vyhlasuje, že postupuje a má spracovanú bezpečnostnú dokumentáciu v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zamestnanci spoločnosti EGEA spol. s r.o. Štúrová 808, 903 01 SENEC, ktorí pracujú s osobnými údajmi sú písomne poučení a poverení na prácu s osobnými údajmi. Zároveň sú si vedomí dôležitosti dodržiavania pravidiel etiky pri práci s osobnými údajmi.