ORFEA

  • nizke zastrešenie s výraznými hranami
  • celkom ploché pochôdzne koľaje bez plastových krytiek
  • nerezová automatická aretácia – nie kolík zapadajúci vlastnou váhou
  • moderný a bezpečný design čela – zapustený do nosného profilu
  • možnosť voľby zosílených profilov – namiesto štandardných profilov 50 x 40 mm
  • antracitové prevedenie konštrukcie v zvýhodnenej ponuke
  • dutinkový polykarbonát 10 mm alebo plný v v hrúbke 4 mm
  • a dalšie drobnosti